همیشه به دنبال خلق موضوعات تازه بودم

دکتر فاطمه قناد، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ که به عنوان پژوهشگر برتر در سال 96 انتخاب شد. به این بهانه با ایشان گفتگو کردیم.

27 آذر 1396 - 19:53

اخبار

اطلاعیه‌ها

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس